Xhevahire Izmaku

Xhevahire Izmaku

 • PartiaPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS PARTIA E DREJTËSISË LËVIZJA PËR BASHKIM PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS PARTIA KONSERVATORE E KOSOVËS (PDK/PD/LB/PSHDK/PK)
 • Grupi ParlamentarPDK (PDK)
 • Legjislaturat pjesëmarrëseIV, V
 • Komisionet Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media
 • Numri total i votave5,799
 • Më së shumti votaVushtrri (3,349)
Krahaso me deputet tjetër
 • Komuna e lindjes Vushtrri
 • Data e lindjes 15.08.1971
 • Kualifikimi Marrëdhënie Ndërkombëtare

Pjesëmarrja në seanca plenare

97%

96 nga 98 seanca

Rangimi: e 3-ta

Lojaliteti ndaj grupit parlamentar

96%

80 nga 83 votime

Rangimi: e 28-ta

Përgjigjet në pyetjet e qytetarëve

100%

1 nga 1 pyetje

Rangimi: e 1-ra

Pyetjet drejtuar deputetit

 • 18/11/2016 Pyet: Adnani Prishtinë

  Në pajtim me dispozitat e nenit 13 të Ligjit Nr.03/L-192 për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, organet e punësimit që kanë të punësuar nëpunës civil janë të obliguara për zbatimin e vendimeve të Këshillit.

  Vendimet e Këshillit janë vendime administrative të formës së prerë dhe duhet të zbatohen nga zyrtari i nivelit të lartë drejtues ose personi përgjegjës i institucionit që ka nxjerrë vendimin e parë ndaj palës. Moszbatimi i vendimit të Këshillit nga personi përgjegjës i institucionit paraqet shkelje të rëndë të detyrave të punës sipas Ligjit për Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës.

  Përkundër faktit që vendimet e Këshillit janë të vendime të formës së prerë në procedurë administrative, nga njoftimet që Këshilli ka pranuar nga organet e punësimit dhe ankuesit rezulton që organet e punësimit kanë zbatuar 221 vendime, ndërsa ndërsa nuk kanë zbatuar 41 vendime të Këshillit. Çfarë keni ndermarrë ju ndaj Qeverisë dhe ministrave?

  19/11/2016

  Po, ky fakt është i vërtetë! Fatkeqësisht edhe pse çdo vit janë bërë përparime në drejtim të përgjegjesisë për zbatim të vendimeve, ky rezultat nuk është i knaqshëm! Çfarë kemi bërë ne si komision?

  Nëse do të shiqoni procerverbalet kur është diskutuar raporti i rregullt i KPMSHC, unë personalisht por edhe kolegët e mi, kemi adresuar kërkesat ndaj krerëve ekzekutiv për mbikqyrje e kontroll ndaj institucioneve që nuk respektojnë këto vendime!

  Në çdo debat publik kam inkurajuar nëpunësit dhe veçanërisht gratë, të shfrytezojnë të drejtën e tyre për ankimim në këtë institucion, ku me gjithë këto pengesa në realizimin e vendimeve, ata kryejnë një punë të shkëlqyeshme!

  Kam mbështetur edhe me amandament të veçantë, vitin e kaluar, në Ligjin për buxhet këtë institucion, me qëllimin e vetëm forcimin e rolit të tij! Por, kjo është edhe çështje e kultivimit të kulturës administrative që ne ende se kemi të qëndrueshme!

 • Të gjitha pyetjet

Pyet Deputetin

Xhevahire Izmaku

PDK/PD/LB/PSHDK/PK

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e KDI-së para se të ju drejtohen deputetëve. KDI mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Pyet Deputetin

Votimet e deputetit

Filtro
Data Titulli Vota Lojal/Rebel ndaj grupit parlamentar

Udhëtimet e deputetit

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti