Pyetjet parlamentare të: Teuta Sahatqija

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur