Pyetjet drejtuar deputetit Teuta Sahatqija

 • 03/12/2015 Pyet: Robert Shala Prishtinë

  Pse as në Kuvend e as në ndonjë debat qytetar nuk po merret iniciativa e çështjes shumë të ndjeshme që është financimi i KPA (Kosova Property Agency) që është përgjegjëse për zgjidhjen e kontesteve të pronave private?

 • 17/11/2015 Pyet: Halili Klinë Pyetje per dialogun

  Kur do të dërgohet kërkesa për ndarjen e kodit shtetëror telefonik nga organizatat kompetente për Kosovën?

  09/12/2015 Pas 22 ditëve

  Sipas Marrëveshjes për telekomin (2013) dhe Planit për zbatim të dakorduar me 25 gusht 2015, kodi telefonik për Kosovën do ti jepet Kosovës nga ITU në muajin mars 2016. Kodi do te jetë 383. Pasi që të merret kodi do vazhdon faza e migrimit, ku të gjitha kodet që deri tani janë përdorur në Kosovë (381, 377, 386) do të kalojnë në kodin 383. Pra Kosova do ta ketë vetëm një kod unik, kodin e vet shtetëror. Periudha e migrimit, përkatësisht e përgatitjeve teknike për të kaluar në një kod pritet të zgjatë 12 muaj si kohë standarde nga praktikat e vendeve tjera. 

  Informata më në detaje rreth marrëveshjeve të Brukselit mund të gjenden në ueb faqen e ZKM-së.