Pyetjet drejtuar deputetit Blerta Deliu-Kodra

 • 14/03/2017 Pyet: Bulëza Bajrami Prishtinë

  Çfarë është ndërmarrë, apo çfarë do të ndërmerret për çështjen e abortit në Kosovë?

  12/04/2017 Pas 29 ditëve

  Abortimi i ligjshëm dhe i sigurtë konsiderohet si e drejtë thelbësore e grave sipas standardeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, ndërsa e drejta për abortim garantohet në Kosovë me Ligjin per Nderprerje te Shtatzanise.
  Përkundër kornizës ligjore ende shqetësim mbetet fakti se një numër i vogël i aborteve kryhen në institucionet publike kurse më të frekuentuara mbesin institucionet private, pjesa më e madhe e të cilave punojnë në mënyrë ilegale. Hulumtimet që janë bërë rreth kësaj çështje si shqetësim adresojnë edhe pagesat e larta për t’u kryer abortet e të cilat jo rrallë nuk janë të përballueshme për një grua të papunë dhe si pasojë ka edhe raste të aborteve të cilat kryhen në shtëpi, larg mjekut duke rrezikuar shëndetin.Sa i përket Kuvendit, Komisioni për Shendetësi është përgjegjës më shumë lidhur me këtë çështje meqë ka një lidhje direkte me problemet e shëndetësisë megjithatë konsideroj se duhet të bëjmë trysni për hapje të debatit shoqëror e institucionale lidhur me këtë çështje, gjithsesi duke mundësuar që përmes legjislacionit t’a trajtojmë këtë fenomen në mënyrë më të kujdesshme.

 • 21/11/2016 Pyet: Vetoni Skenderaj

  Skenderaj si bastion i PDK-së ka siguruar vota për partinë për ju si deputet të Drenicës, e besa edhe për disa nga deputetët nga dukagjina, mirëpo vullneti i elektoratit drenicas nuk u mbështet edhe me përzgjedhjen e kuadrove nga Skenderaji në pozitat udhëheqëse. Kjo pasi që nga 18 ministra dhe 36 zëvendësministra vetëm një nga ata është zëvendesministër, nga 18 sekretar të përhershëm poashtu vetëm një nga sekretarët është wshtw nga Skenderaji ndërsa të mos flasim për drejtorët nëpër ministri të cilët në mesin e afro 200 drejtorëve ata nga Skenderaj mund t’i numëroni në më pak se në gishtat e dy duarve. Nëse shikoni poashtu tek pozitat udhëheqëse tek ndërmarrjet publike nga afro 100 drejtor të bordeve të drejtorëve vetëm dy nga ta janë nga Skenderaj ndërsa tek menaxhmentet pothuajse ska apo fare pak ka të emëruar nga kjo pjesë e Drenicës. Si përfaqesues të elektoratit të PDK-së nga Skenderaji, sa keni përmbush obligimin për përkrahjen e kuadrit profesional për emërimet në institucione?

 • 31/10/2016 Pyet: Manuela Petrovic Fushë Kosovë

  Koje su mogucnosti da se uradi izmena zakona o Javnom redu i miru, clan 8, tako da svako ko stvara bez razloga nepodnosljivu galamu tokom dana budu kaznjeni? Postoje mnogo nesavesnih ljudi koji svakodnevno stvaraju buku i ometaju ostale a zakon ih stiti.

 • 06/07/2016 Pyet: Avniu Lipjan

  Komisioni për Punë të jashtme duket të jetë shumë pasiv në këtë sesion. Ka më së paku mbledhje në krahasim me komisionet tjera. Njohjet janë ndalur. Pse nuk po mbani më shumë mbledhje?

  14/07/2016 Pas 8 ditëve

  Ashtu siç jeni të informuar, KPJ- ja ka një kohë të gjatë që ka mbetur pa kryetar dhe ne si deputet jemi takuar më rrallë megjithëse kompetencat e komisionit janë të tilla që nuk ka shumë ligje të cilat kalojnë në këtë komision. Sapo i kemi përfunduar intervistat për ambasador dhe po presim që të intensifikohen më shumë punët në komision.