Lista e udhëtimeve - Teuta Sahatqija

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  22/02/2015 24/02/2015 136.20 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  19/02/2015 22/02/2015 250.80 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  02/03/2015 05/03/2015 271.40 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  10/03/2015 11/03/2015 122.40 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  17/05/2015 20/05/2015 306.00 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  27/09/2015 28/09/2015 188.80 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  26/01/2015 31/01/2015 307.25 €
  Itali
  Nuk ka të dhëna
  07/04/2015 09/04/2015 845.26 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  28/04/2015 01/05/2015 1,259.40 €
  Belgjikë
  Nuk ka te dhena
  26/01/2016 29/01/2016 1,370.69 €
  Maqedoni
  Nuk ka te dhena
  12/02/2016 14/02/2016 188.10 €
  Maqedoni
  Nuk ka te dhena
  04/03/2016 06/03/2016 188.10 €