Lista e udhëtimeve - Xhavit Haliti

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  19/04/2015 25/04/2015 2,358.42 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  28/04/2015 01/05/2015 139.00 €
  Itali
  Nuk ka të dhëna
  03/06/2015 06/06/2015 541.68 €
  Letonia
  Nuk ka të dhëna
  30/05/2015 02/06/2015 1,703.97 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  01/07/2015 05/07/2015 1,340.08 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  09/02/2015 11/02/2015 231.99 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  28/04/2015 01/05/2015 819.45 €
  Norvegji
  Nuk ka të dhëna
  09/10/2015 13/10/2015 2,012.86 €
  Moldova
  Nuk ka të dhëna
  10/11/2015 14/11/2015 1,435.44 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  22/10/2015 24/10/2015 154.66 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  15/09/2015 16/09/2015 154.66 €
  Itali
  Nuk ka të dhëna
  25/11/2015 29/11/2015 3,277.40 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  01/11/2015 05/11/2015 2,674.48 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  06/12/2015 08/12/2015 517.05 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna.
  27/09/2015 29/09/2015 1,002.77 €
  Shqipëri
  Nuk ka te dhena
  17/02/2016 19/02/2016 231.99 €
  Francë
  Nuk ka te dhena
  24/01/2016 31/01/2016 1,093.53 €
  Francë
  Nuk ka te dhena
  20/03/2016 27/03/2016 1,543.78 €
  Belgjikë
  Nuk ka te dhena
  29/05/2016 01/06/2016 1,080.56 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  27/05/2016 30/05/2016 154.66 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  27/05/2016 30/05/2016 154.66 €
  Francë
  Nuk ka te dhena
  17/04/2016 21/04/2016 1,223.16 €
  Shqipëri
  Nuk ka te dhena
  16/01/2016 21/01/2016 411.99 €