Lista e udhëtimeve - Blerta Deliu-Kodra

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  24/04/2015 26/04/2015 188.10 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  24/04/2015 26/04/2015 183.60 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  17/05/2015 20/05/2015 306.00 €
  Republika Çeke
  Nuk ka të dhëna
  27/04/2015 29/04/2015 1,101.82 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  22/05/2015 24/05/2015 555.17 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  15/06/2015 18/06/2015 1,302.32 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  26/05/2015 30/05/2015 247.20 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  27/09/2015 28/09/2015 188.80 €
  Britani e Madhe
  Nuk ka të dhëna
  27/10/2015 30/10/2015 403.20 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  04/12/2015 06/12/2015 178.20 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  26/04/2016 28/04/2016 385.99 €
  Bullgari
  Nuk ka të dhëna
  13/05/2016 14/05/2016 118.20 €
  Bullgari
  Nuk ka të dhëna
  09/06/2016 12/06/2016 177.30 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  22/02/2016 25/02/2016 204.30 €
  Itali
  Nuk ka të dhëna
  08/03/2016 11/03/2016 2,420.75 €