Lista e udhetimeve - PDK/PD/LB/PSHDK/PK

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  26/01/2015 31/01/2015 1,732.60 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  02/02/2015 06/02/2015 1,813.24 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  02/02/2015 06/02/2015 2,030.45 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  22/03/2015 25/03/2015 1,159.91 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  12/03/2015 12/03/2015 1,199.90 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  02/03/2015 05/03/2015 272.40 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  12/03/2015 13/03/2015 125.40 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  02/04/2015 03/04/2015 231.66 €
  Panama
  Nuk ka të dhëna
  15/03/2015 20/03/2015 373.80 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  24/04/2015 26/04/2015 183.60 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  09/03/2015 10/03/2015 122.40 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  24/04/2015 26/04/2015 188.10 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  24/04/2015 26/04/2015 183.60 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  28/04/2015 01/05/2015 1,429.75 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  28/04/2015 01/05/2015 1,259.40 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  05/05/2015 07/05/2015 204.30 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  10/05/2015 12/05/2015 183.60 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  10/05/2015 12/05/2015 188.10 €
  Slloveni
  Nuk ka të dhëna
  12/04/2015 15/04/2015 238.80 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  27/04/2015 28/04/2015 125.40 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  17/05/2015 20/05/2015 306.00 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  17/05/2015 20/05/2015 306.00 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  19/04/2015 25/04/2015 2,358.42 €
  Republika Çeke
  Nuk ka të dhëna
  27/04/2015 29/04/2015 1,101.82 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  30/03/2015 03/04/2015 555.37 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  17/05/2015 20/05/2015 306.00 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  17/05/2015 20/05/2015 306.00 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  22/05/2015 24/05/2015 231.99 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  22/05/2015 24/05/2015 555.17 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  22/05/2015 24/05/2015 555.17 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  22/05/2015 24/05/2015 238.03 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  28/04/2015 01/05/2015 139.00 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  02/06/2015 03/06/2015 204.30 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  02/06/2015 04/06/2015 204.30 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  15/06/2015 18/06/2015 1,302.32 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  02/06/2015 04/06/2015 204.30 €
  Itali
  Nuk ka të dhëna
  03/06/2015 06/06/2015 541.68 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  26/05/2015 30/05/2015 247.20 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  26/05/2015 30/05/2015 247.20 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  13/06/2015 20/06/2015 612.00 €
  Letonia
  Nuk ka të dhëna
  30/05/2015 02/06/2015 1,703.97 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  21/06/2015 24/06/2015 429.32 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  21/06/2015 24/06/2015 429.32 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  13/06/2015 20/06/2015 612.00 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  29/06/2015 01/07/2015 306.00 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  05/07/2015 08/07/2015 302.40 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  05/07/2015 08/07/2015 302.40 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  05/07/2015 08/07/2015 302.40 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  10/06/2015 13/06/2015 1,255.50 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  10/06/2015 13/06/2015 1,255.50 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  10/06/2015 13/06/2015 1,286.71 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  26/06/2015 28/06/2015 188.10 €
  Sllovaki
  Nuk ka të dhëna
  18/06/2015 21/06/2015 847.75 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  28/06/2015 02/07/2015 1,767.54 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  27/09/2015 28/09/2015 188.80 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  26/08/2015 27/08/2015 1,286.05 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  01/07/2015 05/07/2015 1,340.08 €
  Poloni
  Nuk ka të dhëna
  08/09/2015 10/09/2015 1,464.01 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  23/09/2015 25/09/2015 226.80 €
  Hungari
  Nuk ka të dhëna
  29/09/2015 02/10/2015 668.73 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  09/09/2015 12/09/2015 609.32 €
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  05/10/2015 10/10/2015 667.97 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  14/10/2015 16/10/2015 610.11 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  28/09/2015 09/10/2015 990.00 €
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  04/02/2015 06/02/2015 406.37 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  10/02/2015 21/02/2015 990.00 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  09/02/2015 11/02/2015 231.99 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  09/02/2015 11/02/2015 231.99 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  03/03/2015 06/03/2015 1,132.93 €
  Itali
  Nuk ka të dhëna
  07/04/2015 09/04/2015 845.26 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  24/04/2015 26/04/2015 183.60 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  05/05/2015 12/05/2015 188.10 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  28/04/2015 01/05/2015 819.45 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  28/04/2015 01/05/2015 819.45 €
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  05/10/2015 10/10/2015 667.97 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  14/10/2015 16/10/2015 609.84 €
  Bullgari
  Nuk ka të dhëna
  05/11/2015 07/11/2015 177.30 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  25/10/2015 27/10/2015 303.60 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  17/11/2015 19/11/2015 188.10 €
  Britani e Madhe
  Nuk ka të dhëna
  27/10/2015 30/10/2015 403.20 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  07/11/2015 11/11/2015 459.00 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  26/09/2015 04/10/2015 825.00 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  04/12/2015 06/12/2015 178.20 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  04/12/2015 06/12/2015 178.20 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  27/11/2015 29/11/2015 178.20 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  13/12/2015 15/12/2015 607.58 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  04/10/2015 06/10/2015 390.27 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  14/11/2015 15/11/2015 548.19 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  16/12/2015 19/12/2015 435.03 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  16/12/2015 19/12/2015 613.86 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  16/12/2015 19/12/2015 435.03 €
  Maqedoni
  Nuk ka të dhëna
  19/11/2015 22/11/2015 250.80 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  01/12/2015 02/12/2015 422.69 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  01/12/2015 02/12/2015 442.69 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  18/11/2015 19/11/2015 62.70 €
  Norvegji
  Nuk ka të dhëna
  09/10/2015 13/10/2015 2,012.86 €
  Moldova
  Nuk ka të dhëna
  10/11/2015 14/11/2015 1,435.44 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  22/10/2015 24/10/2015 154.66 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  15/09/2015 16/09/2015 154.66 €
  Itali
  Nuk ka të dhëna
  25/11/2015 29/11/2015 3,277.40 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  01/11/2015 05/11/2015 2,674.48 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  06/12/2015 08/12/2015 517.05 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna.
  27/09/2015 29/09/2015 1,002.77 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  01/02/2016 06/02/2016 2,466.87 €
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  19/04/2016 23/04/2016 513.61 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  14/05/2016 19/05/2016 868.37 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  19/06/2016 22/09/2016 612.83 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  04/03/2016 05/03/2016 125.40 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  01/02/2016 06/02/2016 3,189.53 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  11/03/2016 13/03/2016 687.95 €
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  10/04/2016 14/04/2016 785.13 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  08/06/2016 12/06/2016 1,293.50 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  03/06/2016 07/06/2016 382.50 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  15/02/2016 18/02/2016 1,502.88 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  01/02/2016 06/02/2016 2,232.73 €
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  19/04/2016 23/04/2016 688.02 €
  Hungari
  Nuk ka të dhëna
  03/05/2016 06/05/2016 658.65 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  26/04/2016 28/04/2016 385.99 €
  Bullgari
  Nuk ka të dhëna
  13/05/2016 14/05/2016 118.20 €
  Bullgari
  Nuk ka të dhëna
  09/06/2016 12/06/2016 177.30 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  22/02/2016 25/02/2016 204.30 €
  Itali
  Nuk ka të dhëna
  08/03/2016 11/03/2016 2,420.75 €
  Holandë
  Nuk ka te dhena
  03/04/2016 05/04/2016 1,091.77 €
  Zvicër
  Nuk ka të dhëna
  17/01/2016 20/01/2016 846.10 €
  Hungari
  Nuk ka te dhena
  14/04/2016 17/04/2016 1,386.66 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  16/02/2016 18/02/2016 1,323.13 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  11/03/2016 16/03/2016 3,484.30 €
  Gjermani
  Nuk ka te dhena
  08/06/2016 12/06/2016 1,293.50 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  09/04/2016 19/04/2016 5,129.27 €
  Canada
  Nuk ka te dhena
  06/03/2016 09/03/2016 2,177.83 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  05/06/2016 09/06/2016 112.86 €
  Hungari
  Nuk ka te dhena
  03/05/2016 06/05/2016 709.05 €
  Britani e Madhe
  Nuk ka të dhëna
  12/04/2016 14/04/2016 604.80 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  21/02/2016 23/02/2016 183.60 €
  Itali
  Nuk ka të dhëna
  08/03/2016 11/03/2016 2,246.35 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  26/01/2016 29/01/2016 1,370.69 €
  Maqedoni
  Nuk ka të dhëna
  12/02/2016 14/02/2016 188.10 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  16/02/2016 18/02/2016 1,323.13 €
  Maqedoni
  Nuk ka të dhëna
  12/02/2016 14/02/2016 188.10 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  01/02/2016 05/01/2016 2,313.18 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  08/04/2016 10/04/2016 217.36 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  03/06/2016 07/06/2016 382.50 €
  Shqipëri
  Nuk ka te dhena
  17/02/2016 19/02/2016 231.99 €
  Bosnjë dhe Hercegovinë
  Nuk ka të dhëna
  29/03/2016 01/04/2016 288.00 €
  Francë
  Nuk ka te dhena
  24/01/2016 31/01/2016 1,093.53 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  21/02/2016 23/02/2016 183.60 €
  Maqedoni
  Nuk ka të dhëna
  12/02/2016 14/02/2016 188.10 €
  Francë
  Nuk ka te dhena
  20/03/2016 27/03/2016 1,543.78 €
  Belgjikë
  Nuk ka te dhena
  29/05/2016 01/06/2016 1,080.56 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  27/05/2016 30/05/2016 154.66 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  27/05/2016 30/05/2016 154.66 €
  Francë
  Nuk ka te dhena
  17/04/2016 21/04/2016 1,223.16 €
  Shqipëri
  Nuk ka te dhena
  16/01/2016 21/01/2016 411.99 €