Lista e udhetimeve - LVV

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  26/01/2015 31/01/2015 307.25 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  09/02/2015 11/02/2015 231.99 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  03/03/2015 06/03/2015 1,132.93 €
  Itali
  Nuk ka të dhëna
  07/04/2015 09/04/2015 845.26 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  09/03/2015 10/03/2015 122.40 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  24/04/2015 26/04/2015 183.60 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  28/04/2015 01/05/2015 819.45 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  10/05/2015 12/05/2015 183.60 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  19/04/2015 25/04/2015 1,874.07 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  17/05/2015 20/05/2015 306.00 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  31/05/2015 02/06/2015 229.50 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  28/04/2015 01/05/2015 439.95 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  02/06/2015 04/06/2015 204.30 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  13/06/2015 20/06/2015 647.00 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  15/06/2015 18/06/2015 1,302.32 €
  Itali
  Nuk ka të dhëna
  03/06/2015 06/06/2015 1,701.97 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  21/06/2015 24/06/2015 429.32 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  26/06/2015 28/06/2015 188.10 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  05/07/2015 08/07/2015 302.40 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  05/07/2015 08/07/2015 922.50 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  05/07/2015 08/07/2015 302.40 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  28/06/2015 02/07/2015 1,142.22 €
  Slloveni
  Nuk ka të dhëna
  29/06/2015 02/07/2015 172.80 €
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  24/09/2015 26/09/2015 183.60 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  23/09/2015 26/09/2015 226.80 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  29/09/2015 03/10/2015 306.00 €
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  04/02/2015 06/02/2015 406.37 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  22/03/2015 25/03/2015 1,159.91 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  02/04/2015 03/04/2015 231.66 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  27/04/2015 29/04/2015 183.60 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  10/05/2015 12/05/2015 188.10 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  04/10/2015 06/10/2015 390.27 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  06/12/2015 08/12/2015 812.45 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  24/01/2016 30/01/2016 2,317.50 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  17/04/2016 23/04/2016 2,271.36 €
  Bullgari
  Nuk ka të dhëna
  09/06/2016 12/06/2016 434.40 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  08/04/2016 10/04/2016 226.80 €