Lista e udhetimeve - AAK

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  04/02/2015 06/02/2015 406.37 €
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  08/02/2015 10/02/2015 491.85 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  10/02/2015 21/02/2015 990.00 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  24/04/2015 26/04/2015 226.80 €
  Slloveni
  Nuk ka të dhëna
  12/04/2015 15/04/2015 238.80 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  10/05/2015 12/05/2015 183.60 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  21/04/2015 22/04/2015 231.66 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  17/05/2015 20/05/2015 306.00 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  31/05/2015 02/06/2015 229.50 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  22/05/2015 24/05/2015 555.17 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  02/06/2015 04/06/2015 204.30 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  26/06/2015 28/06/2015 188.10 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  13/06/2015 20/06/2015 612.00 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  29/06/2015 02/07/2015 306.00 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  27/09/2015 28/09/2015 188.80 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  07/09/2015 12/09/2015 459.00 €
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  04/02/2015 06/02/2015 406.37 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  02/04/2015 03/04/2015 231.66 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  24/04/2015 26/04/2015 183.60 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  10/05/2015 12/05/2015 188.10 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  28/04/2015 01/05/2015 1,259.40 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  04/10/2015 06/10/2015 390.27 €
  Belgjikë
  Nuk ka te dhena
  29/05/2016 01/06/2016 1,364.19 €
  Belgjikë
  Nuk ka te dhena
  26/01/2016 29/01/2016 1,370.69 €