Lista e udhetimeve - NPK

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  10/05/2015 12/05/2015 183.60 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  17/05/2015 20/05/2015 306.00 €
  Republika Çeke
  Nuk ka të dhëna
  27/04/2015 29/04/2015 1,101.82 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  13/06/2015 20/06/2015 612.00 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  02/06/2015 04/06/2015 204.30 €
  Letonia
  Nuk ka të dhëna
  30/05/2015 02/06/2015 2,109.68 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  26/06/2015 28/06/2015 188.10 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  05/07/2015 08/07/2015 302.40 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  05/07/2015 08/07/2015 302.40 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  05/07/2015 08/07/2015 302.40 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  28/06/2015 02/07/2015 1,690.16 €
  Zvicër
  Nuk ka të dhëna
  15/06/2015 18/06/2015 891.76 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  07/09/2015 12/09/2015 459.00 €
  Hungari
  Nuk ka të dhëna
  29/09/2015 02/10/2015 668.73 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  28/09/2015 09/10/2015 990.00 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  10/03/2015 11/03/2015 122.40 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  09/03/2015 10/03/2015 122.40 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  28/04/2015 01/05/2015 1,259.40 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  26/09/2015 04/10/2015 825.00 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  04/10/2015 06/10/2015 390.27 €
  Belgjikë
  Nuk ka te dhena
  26/01/2016 29/01/2016 1,370.69 €