Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 93
 • Dëgjime publike: 11
 • Projektligje të shqyrtuara: 31
 • Ligje të monitoruara: 1
 • Takime me rend dite dialogun: 5
 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Selvije Halimi, Danush Ademi, Agim Aliu, Nezir Çoçaj, Agim Ademaj, Pal Lekaj, Milena Milićević, Valdete Bajrami

  Munguan: Armend Zemaj, Doruntinë Maloku

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Përfundimi i Kryesisë së Kuvendit nr.05-P-081,sipas kërkesës së deputetit Nait Hasani i mbështetur edhe nga pesë deputet tjerë

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Selvije Halimi, Danush Ademi, Agim Aliu, Nezir Çoçaj, Armend Zemaj, Agim Ademaj, Doruntinë Maloku, Valdete Bajrami

  Munguan: Pal Lekaj, Milena Milićević

  Të ftuar: Shaip Havolli - Drejtor i Agjencisë Kundër Korrupsionit

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 07.03.2017

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit vjetor i punës së Agjencisë Kundër Korrupcionit për vitin 2016

   I miratuar
  • 4. Shyrtimi i Raportit me amendamente i Grupit Punues për Projektligjin nr.05/L-135 për Ndërmjetësim

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Agim Aliu, Pal Lekaj, Valdete Bajrami

  Munguan: Selvije Halimi, Danush Ademi, Nezir Coçaj, Armend Zemaj, Agim Ademaj, Doruntinë Maloku, Milena Milicevic

  Të ftuar: OSBE, USAID, BIRN, KDI, POLIS

  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjim publik për Projektligjin nr. 05/L-145 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 2004/26 për trashëgiminë në Kosovë.

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Danush Ademi, Agim Aliu, Agim Ademaj, Valdete Bajrami

  Munguan: Selvije Halimi, Nezir Cocaj, Armend Zemaj, Dourtinë Maloku, Pal Lekaj, Milena Milicevic

  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjim publik për Projektligjin nr.05/L-140 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Selvije Halimi, Danush Ademi, Agim Ademaj, Nezir Çoçaj, Armend Zemaj, Agim Aliu, Pal Lekaj, Milena Milićević

  Munguan: Dorutinë Maloku, Valdete Bajrami

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me 14,23,28.02.2017 dhe 02.03.2017

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raporteve i Komisioneve të përhershme për Projektligjin nr.05/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-139 për Procedurën Përmbarimore

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit të Komisionit Funsional në Projektligjin nr. 05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikqyrjen e Kufirit Shtetëror,i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-21

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 05/L-105 për Mbrojtjen e Fëmijës

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.05/L-132 për automjete

   I miratuar
  • 7. Të ndryshme

Filtro
 • Meetings:5
 • Të pranishëm: Selvije Halimi, Danush Ademi,, Valdete Bajrami, Nezir Cocaj, Armend Zemaj, Agim Ademaj, Doruntine Maloku - Kastrati

  Munguan: Albulena Haxhiu, Milena Milicevic, Agim Aliu, Pal Lekaj

  Të ftuar: Edita Tahiri - Ministre per Dialog, Dhurata Hoxha- Ministre e Drejtesise

  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjim publik në lidhje me zbatimin e marrëveshjes për Drejtësinë Te ftuara: Ministrja e Drejtësisë znj. Dhurata Hoxha dhe Ministrja për dialog znj. Edita Tahiri

   Raportim
 • Të pranishëm: Albulene Haxhiu, Selvije Halimi, Danush Ademi, Agim Aliu, Nezir Cocaj, Armend Zemaj, Agim Ademaj, Pal Lekaj.

  Munguan: Doruntine Maloku, Milena Milicevic, Valdete Bajrami.

  Të ftuar: ANJF, KPK, IGJK, KQZ

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 18.10.2016

  • 3. Diskutim lidhur me buxhetin e Institucioneve/Agjencioneve që bien në fushëveprim të Komisionit për Legjislacion

  • 4. Njoftim me shkresën e Institutit Gjyqësor të Kosovës për skadimin e mandatit të anëtarëve të Këshillit Drejtues

  • 5. Prezantim i projektit per monitorimin e procesit te dialogut Kosove - Serbi, nga perfaqesuesit e KDI-se

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Agim Aliu, Selvije Halimi, Armend Zemaj, Donika Kadaj-Bujupi, Doruntinë Maloku, Danush Ademi, Milena Miliçeviq.

  Munguan: Fatmir Limaj, Agim Ademaj, Nezir Çoçaj.

  Të ftuar: Edita Tahiri-Ministre për Dialog.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 15.05.2015,

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit për agjencinë Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës;

  • 4. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Selvie Halimi, Danush Ademi, Agim Aliu, Nezir Çoçaj, Armend Zemaj, Agim Ademaj, Doruntinë Maloku, Donika Kadaj-Bujupi, Fatmir Limaj.

  Munguan: Milena Milicevic

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 24.3.2015;

  • 3. Shqyrtimi i propozim-amendamentit të Qeverisë së Republikës së Kosovës;

  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit për Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës;

  • 5. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Selvie Halimi, Danush Ademi, Agim Aliu, Doruntinë Maloku, Armend Zemaj, Agim Ademaj, Nezir Çoçaj.

  Munguan: Donika Kadaj-Bujupi, Fatmir Limaj, Milena Miliçeviq.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 02.03.2015;

  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për Agjencinë Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës;

  • 4. Shqyrtimi i propozimit të Odës së Avokatëve për emërimin e anëtarit në Këshillin Gjyqësor të Kosovës;

  • 5. Nisma e Komisionit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës;

  • 6. Të ndryshme.