Pyetjet parlamentare të: Adem Grabovci

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur