Pyetjet parlamentare të: Albulena Haxhiu

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
26/02/2015 Drejtësi
Pse zyrtarisht në Kuvendin e Republikës së Kosovës, nuk ka ardhur asnjë dokument, që ka të bëjë me Gjykatën Speciale?
Hajredin Kuçi Jo
12/02/2015 Drejtësi
Raporti i rregullt vjetor i Auditorit të Përgjithshëm ka evidentuar, se Administrata Publike në përgjithësi, shumicën e lëndëve gjyqësore i ka të humbura në procedurat gjyqësore, ku si palë të paditura janë paraqitur institucionet publike të Administratë
Lexo më shumë
Hajredin Kuçi Jo
12/02/2015 Drejtësi
Para disa ditësh, respektivisht më 20 janar të këtij viti është mbajtur takimi i parë i grupit teknik për harmonizimin e legjislacionit për funksionalizimin e Gjykatës Speciale. Takimi i fundit i këtij grupi punues, ose grupi teknik, nga mediet u informu
Lexo më shumë
Hajredin Kuçi Jo
15/05/2015 Drejtësi
Me datën 6 maj 2015 me vendim të Qeverisë numër 11/27 u bë tërheqja nga shqyrtimi i mëtejmëpër këto projektligje:Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Penal të Republikës së Kosovës,Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për par
Lexo më shumë
Hajredin Kuçi Po
15/05/2015 Drejtësi
Më 20 dhjetor të vitit 2012, Kuvendi i Republikës së Kosovës e miratoi Projektligjin për procedurën përmbarimore. Në këtë ligj parashihet edhe Instituti i përmbaruesitprivat, ose përmbarimi privat. Duke ditur se përmbaruesit privat emërohen nga ju, ven
Lexo më shumë
Hajredin Kuçi Po
30/07/2015 Drejtësi
Më 18 qershor, në Kuvendin e Republikës së Kosovës, u votua raporti me rekomandime, që dolipas monitorimit të Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale të bërë nga Komisioni përLegjislacion.Të paktën shtatë nga rekomandimet e atij raporti bien në fushë
Lexo më shumë
Hajredin Kuçi Jo
23/07/2015 Anti-Korrupsion
Më 14 prill 2015, me anë të një shkresë kam kërkuar nga Agjencia Kundër Korrupsionit që të filloj hetime për parandalimin e konfliktit të interesit në rastin e zotit Besnik Berisha, këshilltarit të kryeministrit Mustafa për çështje të drejtësisë. Një mu
Lexo më shumë
Isa Mustafa Po
16/07/2015 Drejtësi
Në çdo sistem shoqëror i cili është i organizuar me norma juridike, krahas normimit penal irëndësisë së veçantë është edhe normimi kundërvajtës. Aktualisht, sistemi gjyqësor i Republikës së Kosovës të gjitha veprat kundërvajtëse i trajton dhe iprocedon n
Lexo më shumë
Hajredin Kuçi Jo
09/06/2016 Punë të Brendshme
Pyetja ime ka të bëjë me një projektligj që u procedua në Kuvend javën e kaluar. Që nga paslufta, pra në vitin 2011, ndërmjet periudhës 1 dhe 15 prill u bë regjistrimi i popullsisë. Aso kohe me pompozitet thuhej se regjistrimi do të bëhet në gjithë terri
Lexo më shumë
Isa Mustafa Jo
07/07/2016 Financa
Pyetja ka të bëjë me organizatat buxhetore. Gjysma e organizatave buxhetore sipas raportit të Njësisë qendrore harmonizuese kanë raportuar se ka mungesë të procedurave të brendshme, trajtim të pamjaftueshëm të konfliktit të interesit, se nuk raportohen k
Lexo më shumë
Avdullah Hoti Po
07/07/2016 Financa
Raporti i Njësisë Qendrore Harmonizuese thotë se 18, apo 31% e organizatave buxhetore nuk janë të mbuluara me auditim të brendshëm. Mes tyre edhe komunat e Zveçanit, Zubin Potokut, Kllokotit, Parteshit. Kjo tregon se përkundër faktit që ato marrin mjete
Lexo më shumë
Avdullah Hoti Po
22/09/2016 Drejtësi
Më 13 korrik të këtij viti, zonja Hoxha e ka marrë përsipër udhëheqjen e Ministrisë së Drejtësisë. Në një konferencë para gazetarëve, e njëjta ka deklaruar se do të angazhohet në forcimin e sistemit të drejtësisë dhe në forcimin e luftës kundër korrupsio
Lexo më shumë
Dhurata Hoxha Jo
29/09/2016 Anti-Korrupsion
Më 13 korrik të këtij viti e ka marrë përsipër udhëheqjen e Ministrisë së Drejtësisë. Ndër të tjera, në një konferencë para gazetarëve ka deklaruar se do të angazhohet në forcimin e sistemit të drejtësisë, e po ashtu edhe në forcimin e luftës kundër korr
Lexo më shumë
Dhurata Hoxha Jo
29/09/2016 Drejta të Njeriut
(Pyetje me shkrim për përgjigjje me gojë) Çfarë ka bërë Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale për të mblrojtur jetën dhe shëndetin e punëtorëve në Kosovë. Sa raste abuzimi nga punëdhënësit janë dorëzuar në organet ligjzbatuese nga Inspektorë
Lexo më shumë
Arban Abrashi Jo
28/10/2016 Drejta të Njeriut
Duke pasur parasysh faktin, që Komisioni për Legjislacion është mbikëqyrës për Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve penale, shumë të burgosur, ndoshta jo më shumë se dy javë, më kanë kontaktuar në mënyrë që të më ankohen për dhunën psikike dhe fizike në
Lexo më shumë
Dhurata Hoxha Jo
19/01/2017 Infrastrukturë
Më 10 tetor 2016, si dhe më 21 tetor 2016, pra brenda 10 ditëve si pasojë e aksidenteve në rrugën magjistrale Prishtinë - Pejë, më saktësisht në pjesën mes fshatrave Miradi e Ulët dhe Vragoli të Fushë-Kosovës e kanë humbur jetën dy persona si pasojë e pl
Lexo më shumë
Lutfi Zharku Po