Pyetjet parlamentare të: Sadri Ferati

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur