Pyetjet parlamentare të: Selvije Halimi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
06/05/2015 Arsim
Zoti ministër, me Ligjin për arsimin parauniversitar, në vitin shkollor 2013-2014 ka përfunduar së ekzistuari klasa e 13-të dhe për pasojë ka mbetur një numër i mësimdhënësve të pasistemuar. Është një fatbardhësi se të gjitha komunat e Kosovës kanë
Lexo më shumë
Arsim Bajrami Po
22/09/2016 Shëndetësi
Pyetja ka të bëjë me sigurimet shëndetësore dhe t’ia kujtoj Kabinetit qeveritar se sigurimet shëndetësore kanë qenë edhe premtim elektoral i dy partive në koalicion dhe tashmë jemi në fund të vitit 2016 dhe duam të dimë, edhe ne si deputetë, por ed
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Jo
29/09/2016 Shëndetësi
Pyetja ime për Ministrinë e Shëndetësisë ka të bëjë me sigurimet shëndetësore. Kemi edhe premtim elektoral, por edhe në Programin qeveritar parashihet implementimi i sigurimeve shëndetësore dhe desha të di se deri ku kanë arritur përgatitjet dhe kur mund
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Po
29/09/2016 Infrastrukturë
Zoti ministër, pyetja ime ka të bëjë me një çështje që po shkakton probleme në komunikacion dhe rrezik potencial për sigurinë e përgjithshme dhe sigurinë e vetë vozitësve. Shumë rrugë rajonale dhe magjistrale në Kosovë në kohën e të reshurave shndërrohen
Lexo më shumë
Lutfi Zharku Po