Pyetjet parlamentare të: Shaip Muja

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
21/05/2015 Shëndetësi
Pyetja ime bazohet kështu: Ne sot angazhohemi që t’i ruajmë kuadrot specifike të qëndrojnë dhetë punojnë në Republikën e Kosovës. Sipas të dhënave të sakta që kam ka mjek që bëjnëspecializim të cilët janë duke u specializuar në Kosovë me një kontra
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Po
06/05/2015 Shëndetësi
Unë kam një pyetje, prapë për këtë pyetjen që unë e quaj pyetje e turpit, për Kardiokirurgjinë dhe, ministrit i kam shtruar kështu: Më lejoni t’ ju kërkoj nga ju sqarim më poshtë. - T’i numëroni tri arsye objektive minimale, pse nuk mundet n
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Po
06/05/2015 Siguri
Një grup i studentëve nga Kosova kanë përfunduar studime në Akademinë Policore në Ankara dhe të njëjtit janë përkrahur dhe me marrëveshje institucionale kanë fituar këtë edukim, që të kthehen në Kosovë si kuadro për të kontribuuar në sigurinë e brendshme
Lexo më shumë
Skënder Hyseni Jo