Pyetjet parlamentare të: Shukrije Bytyqi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
21/05/2015 Shëndetësi
Pyetja ka të bëjë me Këshillin Ndërministror. Kam informacion që Këshilli Ndërministror është takuar, pyetja e seancës së kaluar ka qenë se pse këtë vit ende nuk është mbajtur asnjë takim i Këshillit Ndërministror. Tani e di që Këshilli Ndërministror ka
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Po
15/05/2015 Sociale
I kemi mbi afër 18 mijë persona me aftësi të kufizuara, 7 kategori, pa përfshirë invalidët e luftës,të cilët kërkojnë mbështetje ligjore dhe jo asistencë sociale. Pyetja është: Ku është dhe sa u zbatua Memorandumi i mirëkuptimit mes Këshillit Drejtues t
Lexo më shumë
Arban Abrashi Jo
15/05/2015 Financa
Viteve të fundit, prej vitit 2011 deri në këto vite dhe tani, jemi dëshmitarë se është paraqitur njëepidemi - ethet hemorragjike “krime kongo”, e cila ka përfshirë pesë komuna: Malishevën,Rahovecin, Gjakovën, Klinën dhe Therandën.Sipas të dhë
Lexo më shumë
Isa Mustafa Jo
15/05/2015 Shëndetësi
Fatkeqësisht, për shkak të etheve hemorragjike në vitin 2013, me kërkesë të qeverive lokale tëkomunave, që janë të prekura nga këto ethe dhe kërkesës së ministrit të Shëndetësisë, zotit FeridAgani, është themeluar Këshilli ndërministror për parandalimin
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Jo
16/07/2015 Arsim
E di që kryeministri s’është këtu, por unë pyetjen do ta bëj se është e një rëndësie të veçantë.Praktikat që kanë vazhduar në të kaluarën po vazhdojnë edhe tani, që zakonisht, për shembull,hapen drejtime për persona dhe deri sa të rehatohen njerëzi
Lexo më shumë
Isa Mustafa Jo
06/05/2015 Sociale
Vërtet i kemi disa projekte që janë ndarë për personat me aftësi të kufizuara dhe e dimë që kemi afro 18 mijë të tillë, pa hyrë kategoria e invalidëve të luftës. Këta persona, kur janë mbi moshën 18-vjeçare, kërkojnë mbështetjen ligjore, e jo asistencë s
Lexo më shumë
Arban Abrashi Jo
11/10/2016 Anti-Korrupsion
Është dëshmuar se ministri Arsim Bajrami e ka mbushur ministrinë me familjarë, pa asnjë kriter. Andaj unë do ta pyes ministrin konkretisht, a është konflikt interesi emërimi i stafit politik dhe inspektorëve në komisione për licencimin e institucion
Lexo më shumë
Arsim Bajrami Po
29/09/2016 Shëndetësi
(Pyetje me shkrim për përgjigjje me gojë) Asnjëherë, Ministria e Shëndetësisë , prej asnjërit Ministër, prej kur është bërë kërkesa e parë për licencimin e drejtimit Kimi Organike me Biokimi në vitin 2009, e as sot Ministri aktual, Z.Imet Rrahmani, nu
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Jo
28/10/2016 Shëndetësi
Institucionet e Republikës së Kosovës akreditojnë programe, që mandej të rinjtë që studiojnë në ato programe nuk kanë edhe ku të shkojnë. Edhe që shëndetësia nuk është prioritet për këtë Qeveri është vërejtur çdo ditë e më shumë, ku studentët e drejtimit
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Jo
28/10/2016 Shëndetësi
(Pyetje me shkrim për përgjigjje me gojë) ME datën 02.07.2015 e kam ngritë çështjen e licencimit të rreth 100 studentëve të diplomuar në FSHMN departamenti i biologjisë drejtimi biokimi fiziologjik dhe aplikativ (bachelor) të cilët kanë mbetur pa lice
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Jo
30/11/2016 Shëndetësi
Pyetja ime ka të bëjë me konkursin e fundit që e ka pasur Ministria e Shëndetësisë. Ne për çdo ditë e shohim se shëndetësia degradohet dhe kjo është dëshmuar edhe në bazë të konkursit të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë për pranimin e kandidatëve për
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Jo