Pyetjet parlamentare të: Serdjan Popović

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur