Pyetjet parlamentare të: Synavere Rysha

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
16/04/2015 Bujqësi dhe Blegtori
Vitin e kaluar sëmundja “gjuha e kaltër” preku shumë vende të Rajonit, fatkeqësisht, nga kjosëmundje nuk u përjashtua as Kosova. Sëmundja u shfaq në një pjesë të madhe të komunave tëvendit. Inspektorët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës ev
Lexo më shumë
Memli Krasniqi Po
15/05/2015 Drejtësi
Deri më tani janë licencuar gjithsej 25 përmbarues privatë, kryesisht në Prishtinë dhe në disakomuna të Kosovës. Sipas Ligjit për procedurën përmbarimore, Ferizajt i takojnë 4 përmbaruesprivatë në bazë të numrit të banorëve në këtë komunë, megjithatë nuk
Lexo më shumë
Hajredin Kuçi Po