Pyetjet parlamentare të: Veton Berisha

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur