Pyetjet parlamentare të: Zenun Pajaziti

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur