Pyetjet parlamentare të: Shukri Buja

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur