Pyetjet parlamentare të: Fatmir Shurdhaj

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur