Pyetjet parlamentare të: Adem Salihaj

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur