Pyetjet parlamentare të: Bardhyl Meta

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur