Pyetjet parlamentare të: Bekim Haxhiu

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
23/01/2015 Shëndetësi
A mund të na tregoni se sa ndërhyrje kirurgjike janë bërë në Klinikën eKardiologjisë Vaskulare përgjatë viteve 2011 deri 2014? Pastaj, sa ndërhyrje kirurgjikejanë bërë në ato investime të mëdha në Klinikën e Kardiokirurgjisë? Sa mjete janëinvestuar dhe s
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Po
26/02/2015 Arsim
Sipas standardeve të përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetit, ngarkesa fizike tek fëmijët nuk guxon të kalojë 10% e peshës trupore të fëmijët dhe pyetja është, i nderuar ministër: Pesha e çantave të nxënësve të shkollave po bëhet një problem mjaf
Lexo më shumë
Arsim Bajrami Po
26/02/2015 Shëndetësi
Por unë dua ta ngrit një çështje të cilën e kam ngrit edhe në vitin 2013, në Kuvend për cilësinë e barërave apo më mirë me thanë jo cilësinë e barërave, gjegjësisht për falsifikimin dhe kontrabandimin e barërave. Sipas Agjencisë për Produkte Medicinale,
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Jo
05/02/2015 Shëndetësi
Sipas Ligjit të shëndetësisë, neni 15, pika 1, kujdesi shëndetësor organizohet dhe zbatohet në tri nivele. Qytetarët e komunave Prishtinë, Podujevë, Obiliq, Fushë-Kosovë, Lipjan dhe Drenas nuk kanë se ku ta marrin kujdesin dytësor. Pacientët e këtyre kom
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Po
16/04/2015 Shëndetësi
Rastet abuzive, shkelja dhe pasiguria në punë janë bërë edhe në Agjencinë Kosovar të Privatizimit, që është themeluar nga Kuvendi i Kosovës dhe ndërmarrjet shoqërore që menaxhohen nga AKP-ja dhe ato të privatizuar nga AKP-ja. Pyetja për ministrin ishte:
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Jo
21/05/2015 Shëndetësi
Me Ligjin e Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2015 janë paraparë investimet nëkardiokirurgji dhe në muajin nëntor 2014 është nënshkruar marrëveshja ndërmjet Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës dhe Qendrës Spitalore Klinike Universi
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Po
15/05/2015 Sport
Me Ligjin për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015 janë paraparë investime nëinfrastrukturën sportive dhe, tani jemi në muajin e pestë dhe nuk po shohim se kanë filluarinvestimet në këtë fushë, në projektet e miratuara në Kuvend. Renovimi i St
Lexo më shumë
Kujtim Shala Po
04/06/2015 Drejta të Njeriut
Çështja ka të bëjë me mbrojtjen e punëtorëve në punë, që është një nga objektivat, edhe tuaja,edhe të Inspektoratit të Punës. Rastet e lëndimit në punë me pasoja tragjike kanë qenë tëshpeshta, përdorimi i mjeteve mbrojtëse është detyrim, bashkë me
Lexo më shumë
Arban Abrashi Po
04/06/2015 Sport
Çështja ka të bëjë se në bazë të Ligjit të shëndetësisë, neni 33, mjekësia sportive është organizuarnë nivelin dytësor dhe tretësor, me qëllim të përkujdesit për gjendjen shëndetësore të sportistëveaktivë dhe qytetarëve që merren në mënyrë aktive
Lexo më shumë
Kujtim Shala Po
23/07/2015 Financa
Lidhur me keqmenaxhimin e fondeve te kombinatit Trepca.Derisa ne kemi pritur që Qeveria bashkë me AKP-në dhe Trepçën të na sjellin për shqyrtim strategjinë dhe Ligjin për “Trepçën”, menaxhmenti i saj ka shfrytëzuar mungesën e bordit të AKP-së
Lexo më shumë
Isa Mustafa Po
09/07/2015 Shëndetësi
Kuvendi i Kosovës në prill të vitit 2013 ka votuar Ligjin për kontrollin e duhanit, me synim tëmbrojtjes së shëndetit publik, të gjeneratave të tashme, pasoja shkatërruese shëndetësore, sociale,ekonomike dhe mjedisore, konsumimit të duhanit dhe ekspozimi
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Jo
17/09/2015 Shëndetësi
Më 29 prill Ministria e Shëndetësisë ka mbajtur takimin e parë të Këshillit Profesional për funksionalizimin e shërbimeve të kardiokirurgjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, jemi informuar me vendimin tuaj. Më rastin e fillimit të këtij këshi
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Po
30/11/2015 Sport
Në fillim të vitit 2015, takimin që e kemi mbajtur së bashku me Komisionin për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport, bazuar edhe në rekomandimet e Kuvendit të Kosovës e kemi aprovuar agjendën legjislative ku ka qenë e planifikuar që në sesionin e parë pranvero
Lexo më shumë
Kujtim Shala Po
30/11/2015 Shëndetësi
Sipas Ligjit për odat shëndetësore, i miratuar më 3 maj 2013, janë formuar Oda e mjekëve, stomatologëve, farmacistëve, fizioterapeutëve, infermierëve dhe mamive dhe profesioneve tjera shëndetësorë. Themelimi dhe konstituimi i odave shëndetësore tani ësht
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Po
24/03/2016 Sport
(Pyetje me shkrim) Pasi qe Stadiumi i Prishtines ndodhet ne renovim, Stadiumi Adem Jashari nuk ka perfunduar, stadiumi nacional nuk ka filluar, pyetja eshte: Ne shtator te ketij viti kur FFK pritet te luaj lojet kualifikuese per Kampionatin Boterore,
Lexo më shumë
Kujtim Shala Jo
07/07/2016 Infrastrukturë
Pyetja ime ka të bëjë me ratifikimin e 3 marrëveshjeve për financimin e rrugës Prishtinë- Mitrovicë, rruga M2, pra Marrëveshja financiare e lidhur në mes të Republikës së Kosovës dhe Bankës Islamike për Zhvillim e Financim dhe vazhdim të ndërtimit të rru
Lexo më shumë
Lutfi Zharku Po
01/09/2016 Arsim
Është e njëjta çështje që unë tani e katër vjet e ngre në Kuvend, është problemi i çantave të stërngarkuara të fëmijëve dhe që ka shkaktuar probleme serioze në shëndetin e fëmijëve. Sipas hulumtimeve afër 40% e nxënësve kanë disbalancë muskulore për
Lexo më shumë
Arsim Bajrami Jo
29/09/2016 Tregti
(Pyetje me shkrim për përgjigjje me gojë) Qeveria e Kosovës dhe Doganat e Kosovës kanë bërë marrëveshje bashkëpunimi me Qeverinë dhe Doganat e Shqipërisë për tregti të lirë dhe letësira doganore. A mund të na e sqaroni përse duhet qytetarët të pagu
Lexo më shumë
Avdullah Hoti Jo
29/09/2016 Shëndetësi
(Pyetje me shkrim për përgjigjje me gojë) Pasiqë përmes projektbuxhetit të vitit 2016 SHSKUK-së i’a keni marrë buxhetin dhe e keni kaluar në AFSH. Sa e ndjeni vetën përgjegjës për mungesat e krijuara në furnizim me barna dhe ushqim për pacientë?
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Jo
19/01/2017 Ekonomi
Çështja ka të bëjë që Qeveria e Kosovës dhe Doganat e Kosovës kanë bërë marrëveshje bashkëpunimi me Qeverinë e Shqipërisë dhe Doganat e Shqipërisë për tregti të lirë dhe lehtësi doganore. Ka pasur disa paraqitje publike dhe proklamime sa u përket
Lexo më shumë
Avdullah Hoti Jo
19/01/2017 Shëndetësi
Një pyetje i drejtohet ministrit Rrahmani: Gjendja në Shëndetësinë e Kosovës vazhdon të jetë e rënduar, përveç mungesave të furnizimeve me barëra, tani janë paraqitur mungesa në furnizimet me ushqim. Deri më tani ka pasur vështirësi me barëra, por falë n
Lexo më shumë
Imet Rrahmani Jo