Pyetjet parlamentare të: Blerim Grainca

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur