Pyetjet parlamentare të: Blerim Shala

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur