Pyetjet parlamentare të: Duda Balje

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur