Pyetjet parlamentare të: Enver Hoxhaj

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur