Pyetjet parlamentare të: Fatmir Rexhepi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur