Pyetjet parlamentare të: Fikrim Damka

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
19/01/2017 Kulturë
Restaurimi i kalasë e cila gjendet në Prizren ende vazhdon. Në bazë të dëshmive të vjetra është vërejtur se ka mangësi brenda kalasë. Në këtë kuadër qytetarët e Prizrenit duke organizuar një peticion e duke mbledhur të gjitha provat me shkrim dhe vizuale
Lexo më shumë
Kujtim Shala Po