Pyetjet parlamentare të: Jelena Bontić

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur