Pyetjet parlamentare të: Melihate Tërmkolli

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur