Pyetjet parlamentare të: Müfera Şinik

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
19/01/2017 Ekonomi
2013 yılında Kosova ile Türkiye arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmesine rağmen, Kosova Meclisine hanüz gelmemiştir. Sayın Bakan, bu gelmemezlik sebebini açıklar mısınız?
Hikmete Bajrami Po