Pyetjet parlamentare të: Nezir Çoçaj

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
25/06/2015 Qeverisje Lokale
Pasi është hera e dytë që kryeministri nuk është në sallë, unë dua të lexoj pyetjen, që ka të bëjëme themelimin e komunave të reja në Gjonaj dhe Rogovë të Hasit, përkatësisht me vendimin eQeverisë së Republikës së Kosovës numër 08/129, të datës 8 maj 201
Lexo më shumë
Isa Mustafa Jo
04/06/2015 Arsim
Në Kosovë edukimi parashkollor është pjesë e Ministrisë së Arsimit. Kjo Ministri dhembështetësit e saj viteve të fundit kanë punuar në përmirësimin e infrastrukturës ligjoreprofesionale në përgatitjen dhe zhvillimin profesional të edukatorëve.Siç dihet,
Lexo më shumë
Arsim Bajrami Po
09/07/2015 Arsim
Çështja për të cilën dua të diskutoj sot ka të bëjë me përkimet dhe hulumtimet shkencore.Duke iu referuar Ligjit për arsimin e lartë dhe Ligjit për kërkime shkencore në Kosovë, janë disainstitucione që merren me hulumtime dhe kërkime shkencore, si
Lexo më shumë
Arsim Bajrami Po
06/05/2015 Siguri
Çështja që dua ta ngre është dukuria e vjedhjes dhe plaçkitjeve, që është bërë një shqetësim i madh për qytetarët e Prizrenit, Gjakovës, Therandës, por edhe të shumë qytetarëve anembanë Kosovës. Kjo dukuri po merr masa shqetësuese, pasi kemi të bë
Lexo më shumë
Skënder Hyseni Jo
06/05/2015 Arsim
Çështja që dua ta ngre është Shërbimi pedagogjik psikologjik në shkolla ndihmon shumë të gjithë aktorët e arsimit, si nxënësit, mësuesit, drejtorin, prindërit dhe të gjithë të tjerët. Nga viti 2009 është bërë përpjekje që në shkolla të punësohen p
Lexo më shumë
Arsim Bajrami Po
30/11/2015 Infrastrukturë
Për të folur shkurt, ministri veç e ka pyetjen në formën e shkruar, unë vetëm do ta kisha plotësuar, e pyetja ka të bëjë: A do t’u mundësohet këtyre banorëve qasja në autostradën në fshatin ..., zoti ministër, e nëse po kur do të ndodhë kjo? Sa për
Lexo më shumë
Lutfi Zharku Po
19/01/2017 Arsim
Pyetja ka të bëjë me çerdhet publike në Kosovë. Shumë qytete të Kosovës nuk kanë çerdhe publike dhe detyrimisht numri i madh i fëmijëve edukohen nëpër institucione edukative private. Në planin e Qeverisë është paraparë që në mungesë të objekteve, të bëhe
Lexo më shumë
Arsim Bajrami Po