Pyetjet parlamentare të: Pal Lekaj

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
12/03/2015 Mjedis
Pyetja është se sa ka Qeveria informacione për dëmet e shkaktuara nga vërshimet e mëparshme dhe sa është në gjendje Qeveria të bëjë subvencionimin e këtyre dëmeve?
Isa Mustafa Po
12/03/2015 Financa
Pyetja ka të bëjë me shlyerjen e borxheve të fabrikës, se me të vërtetë është bërë dasmë, e deri më sot askush nuk është marrë me atë për t’i shlyer borxhet e tyre. Prandaj, edhe pse në këtë Kuvend është marrë vendimi që të bëhet shlyerja e borxhev
Lexo më shumë
Isa Mustafa Po
21/05/2015 Qeverisje Lokale
Ish kryeministri i Kosovës kishte kërkuar edhe zyrtarisht në Kuvendin e Kosovës krijimin ekomunave të reja, madje edhe në ato lokalitete ku banorët nuk kanë parashtruar kërkesë, mirëpovendimet e gjertanishme për krijimin e komunave të reja dhe premtimet
Lexo më shumë
Enver Hoxhaj Jo
04/06/2015 Ekonomi
Raporti i Progresit i Komisionit Evropian për vitin 2014 ka vlerësuar se deklarimi i tri zonave tëreja ekonomike, duke e përfshirë edhe atë të Gjakovës, janë bërë pa planin e duhur nacional dhemë shumë në bazën ad hoc.Ne jemi të vetëdijshëm se këto zona
Lexo më shumë
Hikmete Bajrami Po