Pyetjet parlamentare të: Rafet Rama

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
26/02/2015 Mjedis
Çështja është si pasojë e Kombinatit “Trepça” është. Sipas njoftimit të qytetarëve tani një kohë të gjatë në Tunelin e Parë, është duke ndodhur një ndotje e ambientit të shkaktuar nga Kombinati “Trepça”, të cilët duhej të d
Lexo më shumë
Ferid Agani Po
18/05/2016 Migrim / Kthim
(Pyetje me shkrim) Nese e drejta ne prone eshte e drejte univerzale, e sanksionuar edhe me Kushtetuten e Republikes se Kosoves, neni 46, ku thuhet se e drejta e prones eshte e garantuar, pse institucionet e Kosoves nuk kan ndermarre dhe nuk po ndermar
Lexo më shumë
Isa Mustafa Jo