Pyetjet parlamentare të: Raif Qela

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
24/03/2016 Ekonomi
Zoti kryeministër, që të krijohen kushte për ekonomi me konkurrencë të lirë, që të pengohen të gjitha format e pozitës monopoliste në treg, institucionet përkatëse të Kosovës e kanë nxjerrë Ligjin për mbrojtjen e konkurrencës. Po ashtu, është themeluar e
Lexo më shumë
Isa Mustafa Po
18/05/2016 Migrim / Kthim
Nëse Ministria për Komunitete dhe Kthim e ka për detyrë promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve dhe të pjesëtarëve të tyre, duke përfshirë edhe të drejtën për t’u kthyer në përputhje me Kushtetutën e Kosovës, nëse kjo ministri promov
Lexo më shumë
Dalibor Jevtic Po
09/06/2016 Punë të Brendshme
Nëse e drejta në pronë është një e drejtë universale, e sanksionuar edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, neni 46, ku thuhet se “e drejta e pronës është e garantuar”, pse institucionet e Kosovës nuk kanë ndërmarrë dhe nuk po ndërmarrin
Lexo më shumë
Isa Mustafa Jo
04/08/2016 Metalurgji
Kur do ta procedoni projektligjin per Trepcen?
Isa Mustafa Jo
22/09/2016 Metalurgji
Qe disa muaj me radhë e shtroj çështjen e Ligjit për “Trepçën” edhe në Komisionin për Zhvillim Ekonomik, edhe para kësaj seance të Kuvendit, në mënyrë që të gjendet zgjidhja për këtë. Kryeministri nuk më është përgjigjur edhe herën e kaluar n
Lexo më shumë
Isa Mustafa Jo
29/09/2016 Metalurgji
Para nja 20 muajsh, ky Kuvend, por edhe Qeveria, ka qenë në siklet të madh duke e shqyrtuar Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre, me qëllim që të pengohet që “Trepça”
Lexo më shumë
Isa Mustafa Po