Kryesia e Kuvendit për gjashtë muaj “udhëton” dy herë rreth tokës

Për gjashtëmujorin e parë të viti 2016, anëtarët e Kryesisë së Kuvendit me automjete zyrtare kanë shpenzuar 8,314.62 litra derivate dhe kanë kaluar 72,756.00 kilometra. Distanca e përshkruar nga anëtarët e kryesisë është e përafërt me distancën që kërkohet për të udhëtuar dy herë rreth tokës e që është 40,076 kilometra. Shpenzimet për servisim dhe sigurim të këtyre automjeteve për këtë periudhë janë në vlerë prej 5,823.70 Euro.

Ke gjetur një fakt?

Na dërgo faktin e gjetur nga të dhënat e platformës dhe ne do ta përgatisim atë sikurse faktet e tjera që t’a shpërndash me shoqëri!