Cilat janë institucionet më të besueshme për të rinjtë?

Sipas rezultateve të nxjerra nga realizimi i hulumtimit nga KDI, me të rinjtë e moshave 17 deri 21 vjeç, del se institucioni të cilit të rinjtë i besojnë më së shumti është Komuna, e pasuar nga Presidenca, Kuvendi i Kosovës, gjykatat, prokuroritë dhe Qeveria. Kurse, institucioni që ka nivelin më të ulët të besimit nga të rinjtë janë partitë politike. 

Ke gjetur një fakt?

Na dërgo faktin e gjetur nga të dhënat e platformës dhe ne do ta përgatisim atë sikurse faktet e tjera që t’a shpërndash me shoqëri!