Cilat janë arsyet që do t’i shtynin të rinjtë të bëhen pjesë e partive politike?

Sa i përket arsyeve që do të shtynin të rinjtë të anëtarësohen në parti politike, sipas rezultateve të nxjerra nga realizimi i hulumtimit nga KDI, me të rinjtë e moshave 17 deri 21 vjeç, shumica e të rinjve e shohin punësimin dhe avancimin më të lehtë në karrierë si arsyet kyçe për anëtarësim në parti politike. Përpos punësimit dhe avancimit, arsyet tjera të anëtarësimit të të rinjve në parti politike janë: 
•    Qëndrimet/bindjet e njëjta me partinë, 
•    Miqësia me anëtarë të një partie politike, 
•    Dëshira për të kontribuar në çështje me interes për të rinjtë 
•    Kushtëzimi nga të tjerët

 

Ke gjetur një fakt?

Na dërgo faktin e gjetur nga të dhënat e platformës dhe ne do ta përgatisim atë sikurse faktet e tjera që t’a shpërndash me shoqëri!