Pyetjet drejtuar deputetit Adem Grabovci

  • 12/07/2016 Pyet: Dr. Arbeni Ferizaj

    Gjatë shqyrtimit të rishikimit të buxhetit a do të futet në rishikim edhe çështja e mjekëve specialistë të papunë? Grupi jonë janë mjeke specialistë të lëmive të ndryshme, e ka dy vite që janë duke kërkuar të punojnë në profesionin e tyre.