Pyetjet drejtuar deputetit Fadil Beka

  • 06/07/2016 Pyet: Mustafa Drenas

    I nderuar Dr. Beka, angazhimi juaj gjatë luftës në Kosovë ka qenë i çmuar. Tani në rolin e deputetit presim që misionin tuaj ta vazhdoni në përmirësimin e sistemit të shëndetësisë. Cilat janë përpjekjet tuaja në këtë drejtim?