Pyetjet drejtuar deputetit Pal Lekaj

 • 25/11/2016 Pyet: Shqipron Bytyqi Suharekë

  Përshëndetje i nderuar, pasi që jeni anëtar i komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Republikës së Kosovës, dua të ngris një konflikt ligjor mes Kushtetutës së Republikës së Kosovës respektivisht Nenit 45 paragrafi 1 dhe Ligjit të zgjedhjeve Nr 03/L-073. Ky ligj nuk lejon votimin e atyre që nuk janë në lista të votimit, këto lista të votimit nuk përfshijnë personat të cilët në ditën kritike të zgjedhjeve mbushin 18 vjet, dhe vota e tyre nuk mund të jetë e rregullt për shkak që nuk gjendet në listën e votuesve sepse lista e votuesve dorëzohet një ditë para ditës kritike të zgjedhjeve. Mendoj që është mirë që ky ligj të parasheh personat që do të mbushin moshën 18 vjet në ditën e zgjedhjeve dhe t’i parasheh në listat e votuesve pasi që është e drejtë e garantuar me Kushtetutë, prandaj mendoj që është mirë që ligjet që derivojnë nga Kushtetuta të jenë në vijë të drejtë me amendamentet kushtetuese që të mos ketë konflikt ligjor. Ju faleminderit për mirëkuptim!

   

  27/11/2016 Pas 2 ditëve

  Me ligj, neni 5 konkretisht e specifikon që të drejtë vote ka secili qytetar i cili deri në ditën kur mbahen zgjedhjet i mbush 18 vjet, nëse nuk është në listën zgjedhore, atëherë ligji e mundëson edhe votën me kusht. Personi që i ka mbush 18 vjet ditën e zgjedhjeve duhet të ketë letërnjoftimin me vete për të dëshmuar saktësinë identifikuese. Të mira, PL. 

 • 10/11/2015 Pyet: Hajdar Grezda Gjakovë

  A e keni ngritur zërin për kompletimin sa me të shpejt të bordeve të ndërmarrjeve publike të Gjakovës, kur dihet shumë mirë çfarë rëndësie kanë për komunën e Gjakovës?

  03/12/2015 Pas 23 ditëve

  Këtë e kam bërë disa herë në Kuvend, në intervista, në mjete të informimit dhe në dy konferenca për shtyp, por si çdo herë Qeveria deri sa nuk i bëjnë pazaret politike nuk mund ti formojmë bordet. Siç edhe jeni të informuar të gjitha bordet janë me zyrtar politik dhe jo profesionist, gjë që po ndikon negativisht në zhvillim e këtyre ndërmarrjeve.