Pyetjet drejtuar deputetit Raif Qela

  • 17/11/2015 Pyet: Vlora Prishtinë

    Si një nga propozuesit e ligjit për zonën e rrezikuar mjedisore të Obiliqit dhe rreth tij, a mund të sqaroni se në bazë të cilave parametra është bërë ndarja e zonave bazuar ne nivelin e ndotjes, siç është paraparë në Nenin 5 (2/1)?