Index

Kalkulatori i projektligjeve

Përmes kalkulatorit të projektligjeve ju mund të plotësoni anketën për projektligjet kryesore të cilat janë në fazën e shqyrtimit në Kuvend dhe të jepni komentet tuaja në rast se konsideroni se duhet ndryshime. Kësisoj, synojmë të kemi ndikim dhe informim më të madh të qytetarëve në procesin e hartimit të ligjeve.

  • 1. A duhet të votohet Projektligji për noterinë?

  • 2. A duhet të votohet Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për procedurën jo-kontestimore?

  • 3. A duhet të votohet Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për trashëgiminë në Kosovë?

  • 4. A duhet të votohet Projektligji për mbrojtjen e fëmijës?

  • 5. A duhet të votohet Projektligji për legalizimin dhe dorëzimin e armëve, municionit dhe mjeteve eksplozive?

  • 6. A duhet të votohet Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit të procedurës penale?

  • 7. A duhet të votohet Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Lirinë Fetare në Kosovë?

  • 8. A duhet të votohet Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Mbrojtjen nga Zhurma?

  • 9. A duhet të votohet Projektligji për sanksionimin e dhunës në ngjarjet sportive?