Lista e udhëtimeve - Besim Beqaj

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  02/02/2015 06/02/2015 2,030.45 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  24/04/2015 26/04/2015 183.60 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  05/05/2015 07/05/2015 204.30 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  10/06/2015 13/06/2015 1,255.50 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  26/08/2015 27/08/2015 1,286.05 €
  Bullgari
  Nuk ka të dhëna
  05/11/2015 07/11/2015 177.30 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  13/12/2015 15/12/2015 607.58 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  16/12/2015 19/12/2015 435.03 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  15/02/2016 18/02/2016 1,502.88 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  01/02/2016 06/02/2016 2,232.73 €
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  19/04/2016 23/04/2016 688.02 €
  Hungari
  Nuk ka të dhëna
  03/05/2016 06/05/2016 658.65 €