Lista e udhetimeve - LDK

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  04/02/2015 06/02/2015 406.37 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  19/02/2015 22/02/2015 250.80 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  02/02/2015 06/02/2015 1,813.12 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  22/02/2015 24/02/2015 136.20 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  19/02/2015 22/02/2015 250.80 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  02/03/2015 05/03/2015 271.40 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  19/02/2015 22/02/2015 250.86 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  10/03/2015 11/03/2015 122.40 €
  Bullgari
  Nuk ka të dhëna
  20/03/2015 21/03/2015 157.60 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  27/04/2015 29/04/2015 183.60 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  10/05/2015 12/05/2015 188.10 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  14/04/2015 18/04/2015 715.00 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  24/04/2015 26/04/2015 183.60 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  10/05/2015 12/05/2015 183.60 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  10/05/2015 12/05/2015 183.60 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  17/05/2015 20/05/2015 306.00 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  19/04/2015 25/04/2015 2,244.87 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  17/05/2015 20/05/2015 306.00 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  17/05/2015 20/05/2015 306.00 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  17/05/2015 20/05/2015 306.00 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  02/06/2015 04/06/2015 204.30 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  17/06/2015 20/06/2015 306.00 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  02/06/2015 04/06/2015 204.30 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  13/06/2015 20/06/2015 612.00 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  15/06/2015 18/06/2015 1,302.32 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  13/06/2015 20/06/2015 612.00 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  21/06/2015 24/06/2015 429.32 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  26/06/2015 28/06/2015 188.10 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  26/06/2015 28/06/2015 188.10 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  29/06/2015 02/07/2015 306.00 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  02/07/2015 04/07/2015 183.60 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  17/06/2015 20/07/2015 707.60 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  05/07/2015 08/07/2015 302.40 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  05/07/2015 08/07/2015 302.40 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  05/07/2015 08/07/2015 302.40 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  29/06/2015 01/07/2015 183.60 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  05/07/2015 08/07/2015 302.40 €
  Sllovaki
  Nuk ka të dhëna
  30/06/2015 02/07/2015 129.60 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  24/04/2015 26/04/2015 183.60 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  27/09/2015 28/09/2015 188.80 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  07/09/2015 12/09/2015 459.00 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  07/09/2015 12/09/2015 459.00 €
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  24/09/2015 26/09/2015 183.60 €
  Hungari
  Nuk ka të dhëna
  29/09/2015 02/10/2015 668.73 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  28/09/2015 09/10/2015 990.00 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  12/10/2015 15/10/2015 272.40 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  26/01/2015 31/01/2015 307.25 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  22/03/2015 25/03/2015 1,159.91 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  09/02/2015 11/02/2015 231.99 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  03/03/2015 06/03/2015 1,132.93 €
  Itali
  Nuk ka të dhëna
  07/04/2015 09/04/2015 845.26 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  02/04/2015 03/04/2015 231.66 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  09/03/2015 10/03/2015 122.40 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  24/04/2015 26/04/2015 226.80 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  27/04/2015 29/04/2015 183.60 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  27/04/2015 29/04/2015 183.60 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  28/04/2015 01/05/2015 1,259.40 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  28/04/2015 01/05/2015 819.45 €
  Bosnjë dhe Hercegovinë
  Nuk ka të dhëna
  14/10/2015 16/10/2015 272.50 €
  Bosnjë dhe Hercegovinë
  Nuk ka të dhëna
  14/10/2015 16/10/2015 272.50 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  12/10/2015 15/10/2015 272.40 €
  Bullgari
  Nuk ka të dhëna
  05/11/2015 07/11/2015 177.30 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  25/10/2015 27/10/2015 303.60 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  25/10/2015 27/10/2015 303.60 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  13/10/2015 15/10/2015 188.10 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  13/11/2015 14/11/2015 188.10 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  17/11/2015 19/11/2015 188.10 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  17/11/2015 19/11/2015 188.10 €
  Bosnjë dhe Hercegovinë
  Nuk ka të dhëna
  23/11/2015 25/11/2015 247.00 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  25/11/2015 28/11/2015 229.50 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  26/09/2015 04/10/2015 825.00 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  04/12/2015 06/12/2015 178.20 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  27/11/2015 29/11/2015 178.20 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  08/12/2015 10/12/2015 208.70 €
  Serbi
  Nuk ka të dhëna
  26/11/2015 30/11/2015 244.80 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  01/11/2015 05/11/2015 1,823.23 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  04/10/2015 06/10/2015 390.27 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  16/12/2015 19/12/2015 431.99 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  16/12/2015 19/12/2015 495.33 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  16/12/2015 19/12/2015 435.03 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  01/12/2015 02/12/2015 428.69 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  01/12/2015 02/12/2015 524.69 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  01/12/2015 02/12/2015 592.03 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  14/05/2016 19/05/2016 912.61 €
  Hungari
  Nuk ka të dhëna
  03/05/2016 06/05/2016 709.05 €
  Hungari
  Nuk ka te dhena
  14/04/2016 17/04/2016 1,273.59 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  02/02/2016 06/02/2016 1,379.99 €
  Maqedoni
  Nuk ka te dhena
  12/02/2016 14/02/2016 188.10 €
  Holandë
  Nuk ka të dhëna
  05/04/2016 09/04/2016 1,646.37 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  26/01/2016 29/01/2016 1,370.69 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  02/02/2016 06/02/2016 2,466.87 €
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  10/04/2016 14/04/2016 785.13 €
  Mali i Zi
  Nuk ka te dhena
  21/02/2016 23/02/2016 183.60 €
  Turqi
  Nuk ka te dhena
  10/04/2016 14/04/2016 785.13 €
  Zvicër
  Nuk ka të dhëna
  15/01/2016 18/01/2016 301.20 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  22/02/2016 24/02/2016 204.30 €
  Itali
  Nuk ka të dhëna
  08/03/2016 11/03/2016 846.86 €
  Belgjikë
  Nuk ka te dhena
  29/05/2016 01/06/2016 1,329.49 €
  Malta
  Nuk ka të dhëna
  08/05/2016 14/05/2016 470.40 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  26/04/2016 28/04/2016 385.99 €
  Gjermani
  Nuk ka te dhena
  03/06/2016 07/06/2016 382.50 €
  Maqedoni
  Nuk ka të dhëna
  12/02/2016 14/02/2016 188.10 €
  Gjermani
  Nuk ka te dhena
  03/06/2016 07/06/2016 382.50 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka te dhena
  01/02/2016 06/02/2016 2,278.54 €
  Bullgari
  Nuk ka të dhëna
  11/03/2016 13/03/2016 317.37 €
  Itali
  Nuk ka te dhena
  08/03/2016 11/03/2016 2,246.35 €
  Holandë
  Nuk ka të dhëna
  03/04/2016 05/04/2016 1,091.77 €
  Hungari
  Nuk ka të dhëna
  03/05/2016 06/05/2016 709.05 €
  Belgjikë
  Nuk ka te dhena
  26/01/2016 29/01/2016 1,370.69 €
  Bullgari
  Nuk ka të dhëna
  09/06/2016 12/06/2016 434.40 €
  Maqedoni
  Nuk ka te dhena
  12/02/2016 14/02/2016 188.10 €
  Maqedoni
  Nuk ka te dhena
  04/03/2016 06/03/2016 188.10 €
  Kroaci
  Nuk ka te dhena
  08/04/2016 11/04/2016 302.40 €